Általános szerződési feltételek

A www.kincsempolo.hu (Kincsem Póló) egyedi készítésű ruhaneműk gyártásával, forgalmazásával, valamint házhozszállításával foglalkozó online webáruház.

Cégnév: Kincsem Póló Kft.
Székhely: 2151 Fót, Március 15. utca 66.
A cég adószáma: 68578336-1-43

A szolgáltató: Kincsem Póló Kft. (a továbbiakban: Szolgáltató) által nyújtott elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokat igénybe vevő Ügyfél (a továbbiakban: Ügyfél) jogait és kötelezettségeit tartalmazza. (Szolgáltató és Ügyfél a továbbiakban együttesen: Felek).

  1. Általános tudnivalók, a Felek közötti szerződés létrejötte

1.1. A jelen ÁSZF hatálya kiterjed a Magyarország területén nyújtott minden olyan elektronikus kereskedelmi szolgáltatásra, amely a www.kincsempolo.hu (Kincsem Póló) weboldalon és az aloldalain (a továbbiakban: Webáruház) található elektronikus piactéren keresztül történik.

1.2. A Webáruházban történő vásárlás elektronikus úton leadott megrendeléssel lehetséges, a jelen ÁSZF-ben meghatározott módon.

1.3. A Webáruház szolgáltatásait bármely magánszemély, jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező egyéb szervezet jogosult igénybe venni, amennyiben a Webáruházon érvényesen és sikeresen regisztrálja magát, továbbá magára nézve kötelezőnek ismeri el a jelen ÁSZF-ben foglaltakat.

1.4. A Felek közötti szerződés a megrendelő adatlap valamennyi kötelezően kitöltendő mezőjének kitöltését és a beírt adatok ellenőrzését követően, a “Kosár tartalmának megrendelése” ikonra kattintás megerősítésével jön létre. A felek között ily módon – magyar nyelven – létrejött szerződés, írásba foglalt szerződésnek minősül, a Szolgáltató (Kincsem Póló) azt iktatja, és annak létrejöttét követő 3 (három) hónapig őrzi.

1.5. Ügyfélszolgálat: Kincsem Póló Kft. Telefon: +36 30 407 6890 (hétfőtől péntekig: 9-16 óráig) E-mail: hello@kincsempolo.hu

  1. Regisztráció (Kincsem Póló oldalon)

2.1. A menüsorban található Bejelenkezés/Regisztráció menüpont alatt, az ott található adatlap kitöltésével kerülhet sor a regisztrációra.

2.2. A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli. A Szolgáltatót nem terheli felelősség az abból adódó károkért, ha az Ügyfél a jelszavát elfelejti, vagy az illetéktelenek számára bármely – nem a Szolgáltatónak felróható – okból hozzáférhetővé válik.

  1. A megrendelés (Kincsem Póló oldalon)

3.1. A vásárolt áruk lényeges tulajdonságait, jellemzőit, az áruk használatára vonatkozó utasításokat a konkrét árucikk információs oldaláról lehet részletesen megismerni.

3.2. A vételár mindig a kiválasztott termék alatt feltüntetett bruttó ár.

3.3. A Weboldalról megrendelhető termékek árai változtatásának jogát a Szolgáltató (Kincsem Póló) fenntartja azzal, hogy a módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba. A módosítás a már megrendelt termékek vételárát nem befolyásolja. Amennyiben a Szolgáltató (Kincsem Póló) minden gondossága ellenére hibás ár kerül a Webáruház felületére, különös tekintettel a nyilvánvalóan téves, pl. a termék közismert, általánosan elfogadott vagy becsült árától jelentősen eltérő, esetleg rendszerhiba miatt megjelenő “0” Ft-os vagy “1” Ft-os árra, akkor a Szolgáltató (Kincsem Póló) nem köteles a terméket hibás áron szállítani, hanem felajánlhatja a helyes áron történő szállítást, amelynek ismeretében az Ügyfél elállhat vásárlási szándékától.

3.4. A megrendelést a Szolgáltató (Kincsem Póló) nem csak regisztrált Ügyféltől fogadja el, ha az Ügyfél a megrendeléshez szükséges valamennyi mezőt maradéktalanul kitölti. (Ha az Ügyfél valamely mezőt hibásan vagy hiányosan tölt ki, hibaüzenetet kap a Szolgáltatótól.) A Szolgáltatót az Ügyfél által tévesen és/vagy pontatlanul megadott rendelési adatokra visszavezethető szállítási késedelemért, illetve egyéb problémáért, hibáért semminemű felelősség nem terheli.

3.5. Az Ügyfél a megrendelés feladásával kijelenti, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket elfogadja és magára nézve kötelezőnek ismeri el.

3.6. Szolgáltató (Kincsem Póló) az Ügyfél vételi ajánlatának (megrendelésének) megérkezését követően köteles az Ügyfél részére a vásárlást elektronikus úton (e-mailben) visszaigazolni. Amennyiben e visszaigazolás az ajánlat elküldésétől számított 48 órán belül Ügyfél részére nem érkezik meg, akkor a Szolgáltató (Kincsem Póló) ajánlati kötöttsége, illetve az Ügyfél vásárlási kötelezettsége minden további feltétel nélkül, automatikusan megszűnik.

  1. Szállítási és fizetési feltételek

4.1. A Weboldalon kiválasztott és megrendelt terméket a Szolgáltató (Kincsem Póló) az Ügyfélnek a megrendelés kifizetésétől számított kb. 1-3 munkanap alatt szállítja ki az Ügyfél által a megrendelés során jelzett szállítási címre.

4.2. Szolgáltató (Kincsem Póló) a megrendelt árut munkanapon reggel 8 és délután 17 óra között szállítja házhoz a rendelés során a megjegyzésben feltüntetett időpontban.

4.3. A Weboldalon megrendelt szolgáltatásokat a Szolgáltató (Kincsem Póló) az Ügyfélnek e-mailben küldött rendelési visszaigazolásban szereplő helyszínen teljesíti.

4.4. Fizetési lehetőségek: kártyás fizetés vagy előre átutalás.

Az online bankkártyás fizetések a Barion rendszerén keresztül valósulnak meg. A bankkártya adatok a kereskedőhöz nem jutnak el. A szolgáltatást nyújtó Barion Payment Zrt. a Magyar Nemzeti Bank felügyelete alatt álló intézmény, engedélyének száma: H-EN-I-1064/2013.

Előre átutalás esetén a megrendelést csak akkor adjuk át kiszállításra, amennyiben az általunk visszaigazolt pontos összeg beérkezett a bankszámlánkra.

4.5. Az Ügyfél termékmegrendelés esetén köteles a kiszállítás időpontjában a csomagot tételesen ellenőrizni és hiánytalan teljesítés esetén az átvételi elismervényt aláírni. Ezt követően hiányosságokra vonatkozó reklamációt a Szolgáltatónak nem áll módjában elfogadni. Sérülésmentes, bontatlan, eredeti szállítmánynak csak az minősül, ami biztonsági szalaggal van ellátva. Amennyiben az Ügyfél bármi sérülést, eltérést tapasztalna, a szállítmányozó az Ügyfél kérésére köteles tételesen átadni az árut és a helyszínen jegyzőkönyvet felvenni. Az így keletkezett károkért a szállítmányozót terheli a felelősség.

4.6. A házhozszállítás díja

Magyarországon 10.000 Ft felett belül a szállítás díjtalan.

Magyarországon kívüli szállítási cím esetén külön egyeztetés szükséges, amellyel kapcsolatban kollégáink jelentkezni fognak a megrendelést követően.

  1. Garancia, szavatosság

5.1. Megrendelő az áru átvételét követő 8 munkanapon vagy 14 naptári napon belül indoklás nélkül elállhat a vásárlástól. Ebben az esetben Szolgáltató köteles a Megrendelő által kifizetett összeget haladéktalanul, de legkésőbb az elállást és az áru visszaszolgáltatását követő harminc napon belül visszatéríteni. Ez alól kivétel, ha nem üres terméket kér a Megrendelő, hanem kérésére, vagy megrendelése értelmében a szolgáltató valamilyen mintával ellátva, vagy bármilyen formában átalakítja, személyre szabja, mert ebben az esetben a Fv.T. 5. §-ának (c) értelmében a Megrendelő nem gyakorolhatja elállási jogát (kivéve minőségi kifogás esetén).

Ennek az az oka, hogy ezáltal egyedi gyártásúvá válik a termék, ami másnak ebben a formában már nem továbbértékesíthető. Megrendelő viseli az elállási jog gyakorlása miatt az áru visszaszolgáltatásával kapcsolatban felmerült költségeket.

Írásban történő elállás esetén elegendő, ha Megrendelő az elállási nyilatkozatot elküldi Szolgáltatónak 8 munkanapon belül. A csomagolás sérüléséből adódó, vagy nem rendeltetésszerű használatból eredő kárai megtérítését Szolgáltató követelheti Megrendelőtől. 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet 14. A fogyasztót megillető elállási és felmondási jog alóli kivételek 29. § (1) A fogyasztó nem gyakorolhatja a 20. § szerinti jogát a) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti; b) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ; c) olyan nem előre gyártott termék esetében, amelyet a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állítottak elő, vagy olyan termék esetében, amelyet egyértelműen a fogyasztó személyére szabtak.

Amennyiben a termékek logózását még nem kezdtük meg, és ekkor áll el a megrendelő a termékek vásárlástól, úgy a teljes rendelés értékének 10%  kezelési költség felszámításával tudjuk törölni a megrendelést.

  1. Egyebek

6.1. A Weboldalon való vásárlás feltételezi az Ügyfél részéről az Internet technikai és műszaki korlátainak ismeretét és a technológiával együtt járó hibalehetőségek elfogadását.

6.2. A Szolgáltató (Kincsem Póló) nem felelős semmilyen kárért, amely a Webáruházra való csatlakozás miatt következett be. Az Ügyfelet terheli a számítógépe, illetve az azon található adatok védelmének kötelezettsége.

6.3. A Szolgáltató (Kincsem Póló) az Ügyfelek által rendelkezésre bocsátott adatokat célhoz kötötten, kizárólag a szerződés teljesítése és a szerződés feltételeinek későbbi bizonyítása érdekében tárolja. A Szolgáltató (Kincsem Póló) az Ügyfelek adatait harmadik félnek nem adja ki, kivéve, ha a szerződés teljesítésekor a harmadik fél a Szolgáltató (Kincsem Póló) alvállalkozójaként/közreműködőjeként jár el. A Szolgáltató (Kincsem Póló) az Ügyfelek adatainak kezelésekor az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény rendelkezései szerint jár el.

6.4. A Szolgáltató (Kincsem Póló) bármikor jogosult jelen ÁSZF feltételeit bármikor módosítani. Az esetleges módosítás a Weboldalon való megjelenéssel egyidejűleg lép hatályba.

6.5. A szerződő felek mindent elkövetnek annak érdekében, hogy az esetleges vitás kérdéseiket tárgyalások útján rendezzék. Amennyiben tárgyalásos úton nem lehetséges a jogvita rendezésére, szerződő felek – értékhatártól függően – a Budai Központi Kerületi Bíróság illetékességének vetik alá magukat.

 

Bérnyomtatás? Vedd kézbe a stílust!

Cégünk vállal bérnyomtatást minden termékre, cégeknek és magánszemélyeknek egyaránt. Nyomtasd ki egyedi mintáidat nálunk, és mi elküldjük neked a tekercset, amit könnyedén felhasználhatsz.

Vasald fel, vagy préseld rá kedvenc pólódra, és hozd létre saját divatodat otthon! Kérj ajánlatot most a legkreatívabb megoldásokért!